W dniu 10.04.2012 r., o godzinie 19:21 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o pożarze. Osoba zgłaszająca poinformowała Dyżurnego PSK Brzeziny, ze z okna swojego domu znajdującego się przy ul. Brzozowej w Brzezinach widzi zadymienie ( w odległości około 500m), spowodowane prawdopodobnie przez pożar trawy. Dojazd do miejsca zdarzenia w pierwszej fazie działań ratowniczo – gaśniczych był niemożliwy ze względu na brak drogi dojazdowej do miejsca zdarzenia. KDR podczas rozpoznania ustalił, że ma miejsce pożar pokrywy gleby lasu w drzewostanie leśnym typu młodnik na powierzchni około 1,5ha. Front pożaru przesunął się w głąb lasu na odległość około 500 metrów. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie ratownicy na rozkaz KDR udali się patrolem pieszym z tłumicami na miejsce objęte pożarem celem podjęcia działań gaśniczych przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Do miejsca objętego pożarem prowadził jeden wąski dukt leśny. Na polecenie KDR ratownicy przy pomocy mechanicznych pił do cięcia drewna usunęli wystające konary drzew, celem stworzenia możliwości dojazdu samochodów gaśniczych. Po dojechaniu do miejsca objętego pożarem zastępu z JRG Brzeziny podano dwa prądy wody w natarciu na główny kierunek rozprzestrzeniania się pożaru oraz z drugiego zastępu z JRG Brzeziny podano dwa prądy w obronie na skrzydła pożaru celem odcięcia pożaru od drzewostanu leśnego. W czasie działań zastępy OSP dowoziły i przetłaczały wodę na odległość około 500 metrów, celem zasilenia w wodę zastępów podających prądy gaśnicze. Działania utrudnione były ze względu na ukształtowanie terenu ( teren pagórkowaty). Po ugaszeniu pożaru przelano pogorzelisko wodą natomiast pojedyncze zarzewia ognia dogaszono przy pomocy tłumic i szpadli. Na miejscu zdarzenia obecny był leśniczy Leśnictwa Tadzin, który to stwierdził że miejsce objęte pożarem nie należy do Lasów Państwowych, a właściciele w/w lasów nie są mu znani. Czynności prowadzące do ustalenia właścicieli gruntów leśnych objętych pożarem prowadzą funkcjonariusze z KPP w Brzezinach.