W dniu 01.10.2011r.,do Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze sterty słomy w miejscowości Przanówka, gm. Brzeziny. W chwili dojazdu zastępów z JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia pożarem objęta była sterty słomy o powierzchni około 75 m2 oraz składowane w stosie deski. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody w natarciu na objętą pożarem stertę i palące się deski. Trzeci prąd wody podano w obronie wokół strefy objętej pożarem. Po częściowym ugaszeniu pożaru nadpalone belki słomy przerzucono, a następnie przelano je wodą. Na miejscu zdarzenia obecni byli funkcjonariusze KPP w Brzezinach, którzy prowadzili czynności dochodzeniowo śledcze mające na celu wyjaśnienie przyczyny zaistniałego zdarzenia.W wyniku pożaru spaleniu uległo około 30 bel słomy o wartości około 1 tys. zł oraz stos desek na kwotę około 1,5 tys. zł. W działaniach udział brały dwa zastępy z JRG Brzeziny, dwa zastępy z OSP Helenów, zastęp z OSP Witkowice oraz patrol Policji z KPP w Brzezinach.