W dniu 05.07.2014 r. w miejscowości Wola Łokotowa miał miejsce pożar dużej sterty słomy. Bezpośrednio zagrożony pożarem był również pobliski las oraz budynki gospodarcze. Przybyły na miejsce zdarzenia pierwszy KDR z OSP Wierzchy po wykonaniu rozpoznania podjął decyzję o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu prądu wody w obronie na zagrożony pożarem las oraz prądu wody w natarciu na objętą pożarem stertę słomy. Przybyłe na miejsce zdarzenia kolejne zadysponowane zastępy podały kolejne trzy prądy wody w natarciu na objętą pożarem stertę słomy. Po częściowym ugaszeniu pożaru nadpalone belki słomy przerzucono, a następnie przelano je wodą. Do przerzucania nadpalonych belek wykorzystano ładowarkę teleskopową. W/w sprzęt rolniczy obsługiwał właściciel sterty słomy, który to sam zadeklarował pomoc w przerzucaniu słomy. W wyniku pożaru spaleniu uległa słoma w belkach w ilości 1000 metrów sześciennych.

W działaniach gaśniczych brało udział:

  • 3 zastępy z JRG Brzeziny
  • 1 zastęp JRG Koluszki
  • 6 zastępów OSP z powiatu brzezińskiego
  • 1 zastęp OSP Wierzchy