W dniu 24.02.2014 roku o godzinie 12:05 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, iż ma miejsce pożar trawy na nieużytkowych powierzchniach rolniczych na powierzchni około  0, 1ha w Brzezinach na ul. Reymonta. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR ustalił : zarzewia pożaru rozlokowane w czterech miejscach w kilkudziesięciu metrowych odstępach od siebie. Przyjęty przez KDR zamiar taktyczny przewidywał: zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody na palącą się trawę i użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (tłumica) na mniejsze zarzewia ognia. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu poszczególnych zarzewi ognia za pomocą dwóch prądów wody w natarciu i przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Po ugaszeniu pożaru pogorzeliska przelano wodą.