W dniu 10.10.2014 roku o godzinie 22:18 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym mieszkalnym w miejscowości Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 4.

W chwili dojazdu zastępów z JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia KDR wykonując rozpoznanie stwierdził:

  • zadymienie w mieszkaniu na 1-szym piętrze,
  • z wywiadu z sąsiadami wynikało iż w środku znajduje się osoba,

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po otarciu drzwi do lokalu mieszkalnego przez osobę znajdującą się w środku okazało się, iż zadymienie powstało wskutek przypalenia zawartości znajdującej się w garnku będącym na włączonej kuchence elektrycznej bez dozoru. Ratownicy udzielili kpp osobie poszkodowanej poza strefą zagrożenia (wsparcie psychiczne, tlenoterapia) do chwili przyjazdu ZRM. W tym samym czasie przewietrzono pomieszczenia lokalu mieszkalnego. Po zakończonych czynnościach sprawdzono detektorem wielogazowym stężenia gazów niebezpiecznych – urządzenie nie wykazało zagrożenia. O godzinie 22:36 przekazano osobę poszkodowaną ZRM, lekarz w pełni zaakceptował dotychczasowe działania medyczne ratowników PSP. Poszkodowana nie została hospitalizowana.

 W działaniach udział brały:

  • GBA i GCBA z JRG Brzeziny,
  • ZRM.