W dniu 24.06.2014 roku o godzinie 21:52 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Tadzin, na terenie kopalni żwiru, ma miejsce pożar ładowarki piasku. Działania polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia oraz podaniu w natarciu dwóch prądów wody na objętą pożarem ładowarkę. Ratownicy w trakcie zdarzenia działali w aparatach Ochrony Dróg Oddechowych. Po ugaszeniu maszyny pogorzelisko przelano wodą. Brak osób poszkodowanych. Straty: spaleniu uległ przedział silnikowy ładowarki.