W dniu 29.01.2014 roku o godzinie 13:21 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, że w miejscowości Nagawki pod numerem 8 ma miejsce zadymienie w piwnicy budynku jednorodzinnego, brak osób poszkodowanych. Po dojeździe do miejsca zdarzenia KDR stwierdził, że pod wskazanym numrem ma miejsce pożar składowanego w piwnicy opału, dymem objęty jest cały budynek. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu gaśniczego wody do pomieszczenia piwnicznego(na palący się opał), ewakuacji dwóch osób znajdujących się na piętrze w/w budynku i udzieleniu im kpp polegającej na: wsparciu psychicznym, pomiarze stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu(miernik ToxCO wykazał stężenie COHb: 1% u jednej osoby i 1,7% u drugiej, czyli poniżej wartości powodującej objawy zatrucia); trzecia osoba znajdująca się na terenie posesji była poza budynkiem, odmówiła przyjęcia kpp. Kolejne działania ratownicze polegały na dogaszeniu palącego się opału, oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz dokonaniu przy użyciu detektora wielogazowego pomiaru stężenia substancji niebezpiecznych(urządzenie nie wykazało zagrożenia). W działaniach ratowniczych używana była kamera termowizyjna. Przybyły na miejsce ZRM po przebadaniu mieszkańców posesji nie zabrał nikogo do szpitala.