W dniu 02.08.2015 roku o godzinie 14:51 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało że w miejscowości Przybyszyce gm. Jeżów ma miejsce pożar zboża na pniu, rżyska oraz słomy po kombajnie.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR z OSP Przybyszyce stwierdził, że pożarem objęte jest ok. 8ha pół uprawnych ze zbożem na pniu oraz rżyskiem ze słomą po kombajnie. Pożar gwałtownie rozprzestrzenia się w kierunku wsi Białynin.

Działania strażaków polaegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie ratownicy z OSP Przybyszyce podali dwa prąd wody w natarciu na główny kierunek rozprzestrzeniania się pożaru oraz z drugiego zastępu z OSP Przybyszyce podano dwa prądy w obronie na skrzydła pożaru celem odcięcia pożaru od zboża na pniu przylegającego bzpośrednio do miejsca objętego pożarem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kolejnych zadysponowanych zastępów podano dodatkowo cztery prądy wody. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko przelano wodą, a pojedyncze zarzewia ognia dogaszono przy pomocy tłumic oraz szpadli.

O godzinie 15:57 na miejscu zdarzenia pojawił się ZRM w celu udzielenia pomocy osobie poszkodowanej (poparzenia). Po wykonanej diagnostyce przez lekarza ZRM osoba poszkodowana nie została hospitalizowana.

Spaleniu uległo ok. 20 ha pól uprawnych ze zbożem na pniu, rżysko ze słomą po kombajnie oraz dwie przyczepy rolnicze.

W działaniach udział brały:

– 3 zastępy z JRG Brzeziny

– 2 zastępy z OSP Przybyszyce

– 3 zastępy z OSP Jeżów

– 2 zastępy z OSP Białynin

– po jednym zastępie z OSP : Jasienin, Rogów,Przyłęk Duży, Helenów, Słupia, Głuchów, Lipce Reymontowskie.

– ZRM

– 2 patrole Policji

W sumie 17 zastępów straży pożarnej oraz 82 strażaków.