24 października 2017 r. komendant powiatowy PSP w Brzezinach bryg. Dariusz Guzek zawarł z dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach Marią Pisarską porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki przeciwpożarowej oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży z LO, a w szczególności do klas o profilu mundurowym. Jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób przyczynić się do propagowania zasad bezpieczeństwa i kształtowania pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej wśród młodzieży szkolnej.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach