W dniu 01.08.2019 r. na podstawie zgody łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek przekazał nieodpłatnie
do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej użytkowany dotychczas przez komendę zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych typu ciężkiego. Przekazany sprzęt hydrauliczny zwiększy możliwości operacyjne jednostki, a także wpłynie pozytywnie na skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska naturalnego. Sprzęt został przekazany w siedzibie komendy członkom zarządu OSP w Woli Cyrusowej z prezesem druhem Jarosławem Piórkowskim na czele.