W dniu 08.10.2014 roku o godzinie 11:50 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie o rannym łabędziu w miejscowości Kedziorki, gm. Brzeziny.

W chwili dojazdu zastępu z JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia KDR wykonując rozpoznanie ustalił:

  • ranny łabędź na zbiorniku wodnym o wymiarach 3m na 5m,
  • lekarz weterynarii na miejscu.
  • siły i środki wystarczające,

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ratownicy w woderach zabezpieczeni linką ratowniczą weszli do zbiornika w celu schwytania ptaka i wyniesienia go na brzeg. Na miejscu obecny był lekarz weterynarii, któremu przekazano rannego ptaka.

 W działaniach udział brały:

  • GBA z JRG Brzeziny.