„Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.”

2 grudnia 2019 r. ślubowanie na urzędnika służby cywilnej złożyła nasza koleżanka Monika Reszka. Akty mianowania otrzymują pracownicy służby cywilnej, którzy przejdą pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej oraz uzyskają miejsce uprawniające do mianowania. Serdecznie gratulujemy, jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów.

koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach