W dniu 13 lipca 2015 r. o godz.: 16:00 odwiedziła Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Pani Teresa Piotrowską – Minister Spraw Wewnętrznych, która przybyła wraz z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Andrzejem Witkowskim oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Dariuszem Banachowiczem. Wizyta rozpoczęła się meldunkiem złożonym przez bryg. Dariusza Guzka Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach. Prócz załogi Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach na placu obecni byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach na czele z mł. insp. Cezarym Petrusem Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach. Pani Minister po przywitaniu wszystkich zgromadzonych wręczyła wyróżnienia dwóm funkcjonariuszom brzezińskiej policji za wzorowo przeprowadzoną akcję ratowania życia ludzkiego podczas obchodów Święta Zalewajki w miejscowości Buczek w gminie Brzeziny, a następnie po krótkiej rozmowie nt. warunków pracy i służby w obecnym budynku strażnicy udała się na wizytację budowy nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach na ul. Waryńskiego.