12 marca 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach uczestniczyli w spotkaniu z brzezińskimi seniorami. W ramach profilaktyki i edukacji mieszkańców powiatu brzezińskiego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach zorganizowano spotkanie w budynku Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR przy ulicy Sportowej.  Podczas wizyty strażaków omówiono zagrożenia mogące wystąpić podczas sezonu grzewczego  oraz zasady bezpiecznych zachowań, które powinny być wdrażane na co dzień, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia czynników niepożądanych, takich jak np. „tlenek węgla”.   Przedstawiono także zasady bezpiecznego użytkowania kuchenek gazowych na gaz propan-butan i zasady eksploatacji  butli gazowych 11 kilogramowych. W trakcie wizyty zaprezentowano również sprzęt do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz omówiono podstawowe procedury ratownicze. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt „reagowania” obywateli w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami zdarzeń mogących w bezpośredni sposób wpłynąć na bezpieczeństwo drugiego człowieka.

 

Opracowanie: mł. asp. Krzysztof Bogdański

Zdjęcia: KP PSP w Brzezinach