Statystyki 2014

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

W 2014 roku na terenie powiatu Brzezińskiego odnotowano 553 interwencji z których:

  • 126 to pożary 22.78% 22.78%
  • 392 to miejscowe zagrożenie 70.89% 70.89%
  • 35 to alarmy fałszywe 6.33% 6.33%

W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba zdarzeń zmalała o 108 interwencji . Największą ilość zdarzeń odnotowano w lipcu (112 interewcji) a najmniejszą w styczniu (16 interwencji)

Załączniki