Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach

Struktura organizacyjno-prawna określona jest w Regulaminie Organizacyjnym KP PSP w Brzezinach., ustalonym
Decyzją Nr 2/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, a zatwierdzonym przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 09 marca 2020 r. Regulamin wszedł w życie z dniem 09 marca 2020r.

Schemat struktury organizacyjnej, określa schemat poniżej: