W terminie od 09.03. 2019 r. do 28.04.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach odbywać się będzie Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP. Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie komory dymowej w ośrodku szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Absencja w obecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% godzin przewidzianych w harmonogramie szkolenia.

 

 

Zasady Organizacji Szkoleń Członków OSP – link

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP – link