W dniach 18.06-20.06  w powiecie brzezińskim wystąpiły serie ulewnych deszczy, które osiągnęły ekstremum już pierwszego dnia.
Przyniosły one ogromne straty materialne w postaci zalanych domostw, piwnic oraz ciągów komunikacyjnych, co znacznie ograniczyło możliwość przemieszczania się po terenie powiatu. Najbardziej dotkniętymi rejonami znów okazały się okolice ulic Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Piłsudskiego w Brzezinach, gdzie głębokość wody w terenach mieszkalnych dochodziła do 0,5 metra, a w piwnicach nawet do 1 metra.
W czasie tych trzech dni odnotowano aż 49 zdarzeń związanych z opadami deszczu, do których wzywani byli strażacy z całego powiatu brzezińskiego.