31 stycznia 2019 roku st. asp. Jacek Krawczyk zakończył służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przechodząc na zasłużoną emeryturę. st. asp. Jacek Krawczyk rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w dniu 1 kwietnia 1997 roku jako stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Brzezinach podlegającej Komendzie Rejonowej PSP w Łowiczu. Przez kolejne lata pełnił służbę na stanowisku młodszego ratownika, ratownika, starszego ratownika, dowódcy zastępu, dyżurnego operacyjnego, a od 1 maja 2013 roku na stanowisku zastępcy dowódcy JRG. Przeszedł od początku wszystkie kolejne szczeble swojej kariery zawodowej. W roku 2008 ukończył CS PSP w Częstochowie i uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. Podczas swojej 22 letniej służby bardzo dobrze wykonywał powierzone obowiązki. Miał ogromny wkład w prawidłowe funkcjonowanie i modernizację Powiatowego Stanowiska Kierowania i proces szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego. Szczególnie ogromny wkład pracy włożył w ostatnim okresie, kiedy to wykonywał jednoosobowo obowiązki Dowódcy JRG i swoje. Dał się poznać jako dobry strażak – funkcjonariusz PSP, ale przede wszystkim dobry człowiek i kolega. Podczas uroczystej zmiany służby komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek podziękował za 22 lata wspólnej służby, za wspólne działania i przedsięwzięcia w zakresie rozwoju brzezińskiej komendy oraz tworzenie jej dobrego wizerunku.

Wspominając naszą współpracę i wspólne działania, pragniemy tą drogą złożyć Ci serdeczne podziękowania za wszystkie chwile i lata, które dane nam było spędzić w Twoim towarzystwie oraz za serdeczną i koleżeńską pomoc jaką otrzymywaliśmy podczas Twojej strażackiej służby. Łącząc wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii, życzymy Ci zrealizowania wszystkich planów i marzeń w życiu osobistym, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że dobry los pozwoli kontynuować naszą znajomość.

Koleżanki i Koledzy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach