12 maja 2018 r. na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach odbył się uroczysty apel pododdziałów strażackich z okazji obchodów Miejsko – Powiatowego Dnia Strażaka połączonego z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. Polową w intencji strażaków powiatu brzezińskiego koncelebrowaną przez księży: ks. Władysława Moczarskiego Kapelana Strażaków Powiatu Brzezińskiego, ks. kanonika Marka Balceraka dziekana Dekanatu Brzezińskiego, ks. Mariusza Wojturskiego proboszcza Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach,  ojca Damiana Siwulę proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach i ks. Władysława Kujawina proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu.

Gospodarzami uroczystości byli:

– st. bryg. Dariusz Guzek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

– druh Leszek Jarząb, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach,

–   Pan Marcin Pluta, burmistrz Miasta Brzeziny,

Swoją obecnością obchody uświetnili m.in.: dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak, łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego dh Krzysztof Czułno, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta brzeziński Roman Sasin, przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach Marian Krasiński, radni Rady Powiatu w Brzezinach, komendant powiatowy Policji w Brzezinach insp. Marcin Grzelak, powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzezinach Marian Przytulski, nadleśniczy Nadleśnictwa Rogów Grzegorz Wasilewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny Jan Piwowar, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J.Iwaszkiewicza w Brzezinach Maria Pisarska wraz z klasą mundurową, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorota Zagraba, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi bryg.  Jacek Kąciak, komendant powiatowy PSP w Łowiczu st. bryg.  Jacek Szeligowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Łódź Wschód dh Dariusz Krzewiński, były komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. w st.spocz. Lechosław Pawlik, były komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. w st.spocz. Jarosław Tomaszewski, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach płk. dypl. Zbigniew Osiowy, burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta, zastępca burmistrza Miasta Brzeziny Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa, wójt Gminy Dmosin Danuta Supera, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma, wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski, właściciel Zakładów Mięsnych „Zbyszko” Zbigniew Kruk, prezes Zarządu Koła w Brzezinach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Marek Świerczyński, wiceprezes Zarządu Koła w Brzezinach Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Adam Gzowski, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy powiatu oraz sympatycy pożarnictwa.

Po uroczystej Mszy Św. nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu, łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości, kpt. Erwina Mospinka.

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy strażaków z terenu powiatu brzezińskiego, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę, a także druha  Andrzeja Bzdurskiego z OSP w Pęczniewie powiat poddębicki, który zginął podczas jazdy do zdarzenia w dniu 5 maja 2018 roku i ogn. Grzegorza Wesołowskiego strażaka z JRG Nr 1 w Zielonej Górze, który zginął niosąc pomoc w dniu 9 maja 2018 r.

Zaproszonych gości w krótkich przemówieniach powitali: komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach dh Leszek Jarząb.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń strażakom, którzy przyczynili się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnieni zostali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „ Brązowym Krzyżem Zasługi”:

 1. mł. bryg. Mariusza Kaczmarskiego

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej odznaczył „Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę”:

 1. st. ogn. Sławomira Grzelaka,
 2. st. ogn. Mariusza Kawczyńskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

 1. asp. Tomaszowi Kłosińskiemu.

Odznaczenia zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w Łodzi w dniu 19 maja 2018 r.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono ,,Złotym Znakiem Związku”:

 1. druha Adama Podgórskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono po raz drugi „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

druha Andrzeja Marjańskiego.

Odznaczenie zostanie wręczone w innym terminie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego odznaczono „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :

 1. księdza Władysława Moczarskiego,
 2. asp. Joannę Jatczak,
 3. mł.asp. Bogdana Banaszkiewicza,
 4. mł. asp. Krzysztofa Bogdańskiego,
 5. druha Marcina Białobrzeskiego,
 6. druha Mirosława Kompę,
 7. druha Alfreda Fortunę.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego odznaczono „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :

 1. mł.ogn. Bartłomieja Jastrzębskiego,
 2. st.sekc. Radosława Filipińskiego,
 3. druha Kamila Hamerszmidta,
 4. druha Krzysztofa Lewandowskiego,
 5. druha Tomasza Cieniaka,
 6. druha Sylwestra Płoszkę.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego odznaczono „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :

 1. asp. Michała Stańczyka,
 2. druha Kamila Wiaderka,
 3. druha Andrzeja Nockowskiego,
 4. druha Waldemara Kacprzyka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzezinach nadano „Odznakę Strażak Wzorowy” następującym osobom:

 1. druhna Daria Wójcik,
 2. druhna Monika Banaszkiewicz,
 3. druh Zbigniew Wawrzeńczak,
 4. druh Paweł Radke,
 5. druh Tadeusz Gąsiorek,

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2018 r.:

– stopień starszego brygadiera – brygadierowi Dariuszowi Guzkowi,

– stopień młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi Emilowi Deka.

Akty nadania wyższych stopni służbowych zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w Łodzi w dniu 19 maja 2018 r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 r. :

– stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi Robertowi Łapce.

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadał z dniem 4 maja 2018 r.:

 1. stopień starszego ogniomistrza:
 • ogniomistrzowi Marcinowi Pawłowiczowi,
 • ogniomistrzowi Krzysztofowi Sobieszkodzie,
 • ogniomistrzowi Krzysztofowi Trzewikowskiemu,
 • ogniomistrzowi Tomaszowi Wojdalowi.
 1. stopień młodszego ogniomistrza:
 • starszemu sekcyjnemu Marcinowi Kiernerowi.
 1. stopień starszego sekcyjnego:
 • sekcyjnemu Sebastianowi Pałygiewiczowi.

W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie złożył mł. bryg. Emil Deka.

Po odznaczeniach i medalach głos zabrali zaproszeni goście życząc braci strażackiej dalszych sukcesów w służbie i pracy. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezin. Po zakończeniu uroczystego apelu organizatorzy zaprosili wszystkich na strażacki poczęstunek.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

 

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach