21 maja 2016 r. na terenie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Dmosin Drugi odbył się uroczysty apel pododdziałów strażackich z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka połączonego z obchodami jubileuszu powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubowidzy, jednostki Oochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. Polową, którą koncelebrowali ks. Władysław Moczarski, kapelan strażaków powiatu brzezińskiego wraz z ks. kan. Tadeuszem Jarosem, proboszczem Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła i Św. Małgorzaty dziewicy i męczennicy w Dmosinie i ks. Januszem Kalandyk, proboszczem Parafii w Kołacinku. Gospodarzami uroczystości byli Pani Danuta Supera, wójt gminy Dmosin, st.bryg. Jarosław Tomaszewski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach oraz druh Krzysztof Czułno, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach.
Swoją obecnością obchody uświetnili bryg. Grzegorz Janowski, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta brzeziński Roman Sasin, wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dh Stanisław Bednarczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej Kurczewski, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, przewodniczący rady gminy w Jeżowie Krzysztof Orłowski, zastępca wójta gminy Brzeziny Leszek Adamczyk, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorota Zagraba, komendant powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus wraz z zastępcą komendanta powiatowego Policji w Brzezinach podinsp. Piotrem Szustowskim, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. Roman Szeleszczyk, naczelnik wydziału operacyjnego komendy powiatowej PSP w Koluszkach mł. bryg. Cezary Wochna, komendant powiatowy PSP w Łowiczu st. bryg. Jacek Szeligowski, wiceprezes zarządu ZEiRP RP Koła w Brzezinach Adam Gzowski, przedstawiciele zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Brzezinach w osobach Tadeusza Gendka, Marcina Białobrzewskiego, Ignacego Grabowicza, Elżbiety Jankowskiej, Stanisława Piórkowskiego, radni powiatowi oraz radni gminy Dmosin oraz prezesi zarządów OSP, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, mieszkańcy miejscowości Dmosin oraz sympatycy pożarnictwa.
Po uroczystej Mszy Św. nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości bryg. Grzegorzowi Janowskiemu, zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Krzysztofa Superę.
Zaproszonych gości w krótkich przemówieniach powitali: Danuta Supera, wójt gminy Dmosin, st. bryg. Jarosław Tomaszewski, komendant powiatowy PSP w Brzezinach, druh Krzysztof Czułno, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach, a następnie głos zabrali prezesi zarządu jednostek, które świętowały swoje jubileusze i tak w imieniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubowidzy przemawiała dh Regina Szczepaniak, Ochotniczą Straż Pożarną w Ząbkach reprezentował dh Paweł Urbanek, a Ochotniczą Straż Pożarną w Kołacinku dh Edward Nockowski.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń strażakom, którzy przyczynili się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnieni zostali:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Medalem brązowym za długoletnią służbę” :
1. mł.bryg. Krzysztofa Superę,
Odznaczenie zostanie wręczone na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Pabianicach w dniu 28 maja 2016 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” następującym osobom:
1. Marek Domin syn Zygmunta,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” następującym osobom:
1. Robert Łapka syn Mirosława,
2. Waldemar Rutkowski syn Zbigniewa.
Odznaczenia zostaną wręczone na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Pabianicach w dniu 28 maja 2016 r.
Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego nadała „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego” :
1. dh Krzysztofowi Czułno.
Medal zostanie wręczony na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Pabianicach w dniu 28 maja 2016 r.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono ,,Złotym Znakiem Związku” :
1. druha Zenona Szydłowskiego,
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono ,,Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza” :
1. druha Jana Czajkowskiego,
2. druha Ryszarda Jacczyka.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono po raz drugi „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :
1. druh Edward Jaroszkowski syn Romana,
2. druh Janusz Meszka syn Leona,
3. druh Dariusz Guzicki syn Aleksandra.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi odznaczono „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :
1. mł.kpt. Romana Rożniatę syna Jana,
2. druha Włodzimierza Wylazłowskiego syna Wiesława,
3. druha Marka Dobroszka syna Eugeniusza,
4. druha Henryka Ferdzyna syna Adama,
5. druhna Stanisława Siewierz córka Stanisława,
6. druh Jacek Niemiec syn Józefa,
7. druh Ryszard Polit syn Stanisława,
8. druh Ernest Kotlarek syn Pawła,
9. druh Józef Pawliczak syn Stefana,
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi odznaczono „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :
1. druh Tomasz Cieniak syn Jerzego,
2. druh Włodzimierz Ciołek syn Juliana,
3. druh Krzysztof Kołtuniak syn Jana,
4. druhna Maria Kosowska córka Stanisława,
5. druh Piotr Bartczak syn Władysława,
6. druh Damian Gawron syn Jana,
7. druh Kazimierz Lis syn Bronisława,
8. druh Mateusz Koszelski syn Janusza,
9. druh Józef Jędrzejczak,
10. druh Jan Maciak syn Jana,
11. st.sekc. Łukasz Mądry syn Henryka,
12. st.sekc. Piotr Łapka syn Stefana.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi odznaczono „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :
1. druh Krzysztof Jadczak syn Stefana,
2. druh Jarosław Janczak syn Grzegorza,
3. druh Jan Szymański syn Józefa,
4. druh Dariusz Polit syn Stanisława,
5. druh Waldemar Kacprzyk syn Wacława,
6. druhna Beata Kaczmarska córka Kazimierza,
7. druh Damian Klepczyński syn Edwarda,
8. druh Marek Krawczyk syn Ryszarda,
9. druh Robert Krakowiak syn Włodzimierza,
10. druh Marcin Górski syn Bogusława,
11. druh Adam Szamota syn Wacława,
12. druh Jan Nowakowski syn Stanisława,
13. druh Szymon Sadzak syn Grzegorza,
14. druh Roman Piłat syn Józefa,
15. st.kpt. Emil Deka syn Wiesława,
16. mł.ogn. Krzysztof Trzewikowski syn Jerzego,
17. mł.asp. Michał Stańczyk syn Antoniego,
18. ogn. Marcin Pawłowicz syn Kazimierza,
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzezinach nadano „Odznakę Strażak Wzorowy” następującym osobom :
1. druh Paweł Kłos syn Adama,
2. druh Krzysztof Rutkowski syn Tadeusza,
3. druh Dariusz Sułek syn Marka,
4. druh Krzysztof Miszkiewicz syn Romana,
5. druh Przemysław Borowiński syn Krzysztofa,
6. druh Bogusław Górski,
7. druhna Daniela Lis córka Jerzego,
8. druhna Barbara Traut córka Henryka,
9. druh Kamil Domański syn Dariusza,
10. druh Maciej Kaczmarek syn Piotra,
11. druh Łukasz Śliwonik syn Jarosława,
12. druh Paweł Radke syn Zbigniewa,
13. druh Paweł Piecko syn Ireneusza,
14. druh Karol Kacprzyk syn Mirosława,
15. druhna Mirosława Szymańska córka Jana,
16. druh Bogdan Owczarski syn Beniamina,
17. druh Adam Łapacz syn Jana,
18. druh Bogdan Kurczewski syn Leszka,
19. druh Dariusz Rutkowski syn Tadeusza,
20. druh Przemysław Barylski syn Dariusza,
21. druh Damian Strzelczyk syn Daniela,
22. druh Piotr Wiśniewski syn Dariusza,
23. druhna Jolanta Wojciechowska córka Stanisława,
24. druh Tomasz Jóźwiak syn Andrzeja.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach:
– stopień kapitana – mł. kpt.Romanowi Rożniacie.
– stopień starszego aspiranta – asp. Jackowi Krawczykowi,
– stopień aspiranta – mł. asp. Tomaszowi Kłosińskiemu,
– stopień aspiranta – mł. asp. Pawłowi Łęczyckiemu.
1. stopień starszego ogniomistrza:
• ogn. Januszowi Chrustowskiemu,
Wręczenie aktu nadania stopnia nastąpi na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Pabianicach w dniu 28 maja 2016 r.
2. stopień młodszego ogniomistrza:
• st. sekc. Piotrowi Łapce,
• st. sekc. Grzegorzowi Kijo,
• st. sekc. Łukaszowi Mądremu,
• st. sekc. Mirosławowi Malce.
3. stopień sekcyjnego:
• st.str. Sebastianowi Pałygiewiczowi.
W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie złożył kpt. Roman Rożniata.
Po odznaczeniach i medalach głos zabrali zaproszeni goście życząc braci strażackiej dalszych sukcesów w służbie i pracy. Po okolicznościowych przemówieniach Pani Danuta Supera zaprosiła wszystkich zebranych na strażacki poczęstunek.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Syberii.
Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

Tekst: Barbara Zdziarska
Zdjęcia: ogn. Bogdan Banaszkiewicz