18 maja 2019 r. odbył się uroczysty apel pododdziałów strażackich z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Jeżowie Mszą Św. w intencji strażaków powiatu brzezińskiego koncelebrowaną przez księży: ks. Władysława Moczarskiego – Kapelana Strażaków Powiatu Brzezińskiego oraz ks. Krzysztofa Nalepę – proboszcza Parafii Podwyższenia Świętwgo Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie.

Gospodarzami uroczystości byli:

– st. bryg. Dariusz Guzek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

– druh Leszek Jarząb, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach,

–   Pan Mariusz Guzicki, wójt Gminy Jeżów.

Swoją obecnością obchody uświetnili m.in.: poseł na Sejm RP Waldemar Buda, łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Roman Sasin reprezentujący Minister Joannę Kopcińską, rzecznika prasowego Rządu RP, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego dh Krzysztof Czułno, starosta brzeziński Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach Krzysztof Bogdański, Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego ks. Władysław Moczarski, proboszcz Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie ks. Krzysztof Nalepa, komendant powiatowy Policji w Brzezinach insp. Marcin Grzelak, nadleśniczy Nadleśnictwa Rogów Grzegorz Wasilewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny Jan Piwowar, przedstawiciel Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Anna Fortuna, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J.Iwaszkiewicza w Brzezinach Maria Pisarska, komendant powiatowy PSP powiatu łódzkiego-wschodniego z siedzibą w Koluszkach bryg.  Krzysztof Supera, p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Zgierzu mł. bryg.  Adam Antczak, były komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. w st.spocz. Lechosław Pawlik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma, wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki, przewodniczący Rady Gminy Jeżów Michał Matysiak, wójt Gminy Rogów Daniel Kołada, przewodniczący Rady Gminy w Rogowie Robert Góra, współwłaściciel Firmy „GRA-LECH” w Jordanowie Katarzyna Jarząb,  strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy powiatu oraz sympatycy pożarnictwa.

Po uroczystej Mszy Św. pododdziały i zaproszeni goście udali się na plac przy Urzędzie Gminy w Jeżowie gdzie nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości nadbrygadierowi Jarosławowi Wlazłowskiemu, łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości, mł. bryg. Emila Dekę.

Podczas uroczystości uczczono minutą ciszy strażaków z terenu powiatu brzezińskiego, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę. Zaproszonych gości w krótkich przemówieniach powitali: komendant powiatowy PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach dh Leszek Jarząb oraz gospodarz uroczystości Mariusz Guzicki wójt Gminy Jeżów. st. bryg. Dariusz Guzek i dh Leszek Jarząb złożyli życzenia strażakom powiatu brzezińskiego z okazji ich święta. Przekazali także podziękowania za wspieranie brzezińskiej komendy i jednostek OSP, parlamentarzystom ziemi łódzkiej, łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP, samorządowcom i innym służbom i instytucjom.

4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację generalską st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi, st. bryg. Dariusz Guzek komendant powiatowy PSP w Brzezinach wraz z druhem Leszkiem Jarząbem prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach również pogratulowali awansu nadbrygadierowi Jarosławowi Wlazłowskiemu łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP w Łodzi wręczając w imieniu swoim oraz strażaków powiatu brzezińskiego pamiątkową szablę z dedykacją z okazji nominacji generalskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali strażakom, którzy przyczynili się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnieni zostali:

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono po raz drugi „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” :

 • druha Andrzeja Marjańskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego odznaczono

„Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

 1. druha Leszka Jarząba,

„Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

 1. druha Piotra Jabłońskiego
 2. druha Waldemara Kacprzyka

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzezinach nadano „Odznakę Strażak Wzorowy” następującym osobom:

 1. druhna Klaudia Siekiera,
 2. druh Tadeusz Gąsiorek,

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019 r.:

 – stopień brygadiera – młodszemu brygadierowi Mariuszowi Kaczmarskiemu.

Akt nadania wyższego stopnia służbowego został wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Kutnie w dniu 15 maja 2019 r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019 r. :

 – stopień starszego aspiranta – aspirantowi Januszowi Lange.

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadał z dniem 4 maja 2019 r.:

 1. stopień ogniomistrza:
 • młodszemu ogniomistrzowi Łukaszowi Mądremu,
 • młodszemu ogniomistrzowi Mirosławowi Malce,
 • młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi Łapce.
 1. stopień młodszego ogniomistrza:
 • starszemu sekcyjnemu Aleksandrowi Grad,
 • starszemu sekcyjnemu Michałowi Marciniakowi,
 • starszemu sekcyjnemu Robertowi Szubertowi.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach nadał z dniem 4 maja 2019 r.:

 1. stopień starszego strażaka:
 • strażakowi Wojciechowi Aleksandrowiczowi,
 • strażakowi Mateuszowi Koszelskiemu,
 • strażakowi Michałowi Szymczakowi.

Po odznaczeniach i medalach nastąpiła ceremonia przekazania dwóch samochodów lekkich operacyjnych i samochodu lekkiego ratownictwa technicznego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego. Pojazdy te zostały wycofane z eksploatacji w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi i Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach. Na mocy decyzji Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi nadbrygadiera Jarosława Wlazłowskiego zostały przekazane do jednostek OSP w Dmosinie, OSP w Jordanowie i OSP w Rogowie. Akty przekazania oraz kluczyki do samochodów odebrali w imieniu w/w jednostek druhowie w osobach:

 • druh Bogusław Dębski prezes Jednostki OSP w Dmosinie,
 • druh Krystian Wojtyś prezes Jednostki OSP w Jordanowie,
 • druh Piotr Szczodrowski wiceprezes Jednostki OSP w Rogowie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście życząc braci strażackiej dalszych sukcesów w służbie i pracy. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Jeżowska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie uroczystości mł. asp. Krzysztof Bogdański odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do strażaków z okazji ich święta.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach