W dniu 16 maja 2015 r. na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie odbył się uroczysty apel pododdziałów strażackich z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie. Gospodarzami uroczystości byli: Pan Daniel Kołada – Wójt Gminy Rogów, Edmund Kotecki – Starosta Brzeziński, druh Krzysztof Czułno – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku   Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach oraz st.bryg. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach. Swoją obecnością obchody uświetnili: Krystyna Ozga – Poseł na Sejm RP, Janusz Wojciechowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Joanna Kopcińska – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, st. bryg. Paweł Stępień – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, dh Stanisław Bednarczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi, mł. insp. Cezary Petrus – Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach, podinsp. Piotr Szustowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach, Dorota Zagraba – Dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzeziny, Danuta Supera – Wójt Gminy Dmosin, Arkadiusz Garnys – Zastępca Wójta Gminy Dmosin, Barbara Kosma – Przewodnicząca Rady Gminy w Dmosinie, Anna Szeligowska – Wójt Gminy Jeżów, Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy w Jeżowie, Barbara Hojnacka – Wójt Gminy Brzeziny, Marek Kolasa – Przewodniczący Rady Gminy w Brzezinach, Iwona Świniarska –Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Rogowie wraz z Radnymi Rady Gminy w Rogowie, Agnieszka Lewandowska – Skarbnik Gminy Rogów, Iwona Felczak – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie, ks. Jan Kozak – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rogowie, Janusz Falkowski – Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, st. bryg. Krzysztof Zieliński – Komendant Powiatowy PSP w Zgierzu, bryg. Marek Duda – Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach, st. bryg. Jacek Szeligowski – Komendant Powiatowy PSP w Łowiczu, Elżbieta Jankowska – Członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Adam Gzowski – Wiceprezes Zarządu ZEiRPoż. RP Koło w Brzezinach oraz Prezesi Zarządów OSP, druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego, strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, mieszkańcy miejscowości Rogów oraz sympatycy pożarnictwa m.in.: Andrzej Zarębski, Piotr Dziki, Eugeniusz Dybałą, Irena i Krzysztof Borowińscy, Cezary Sitkiewicz, Piotr Nowacki.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. Polową, którą koncelebrowali: ks. Władysław Moczarski – Kapelan Strażaków Powiatu Brzezińskiego wraz z ks. Dariuszem Rębeckim – Wikariuszem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rogowie. Następnie nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości st. bryg. Pawłowi Stępniowi – Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości – mł. bryg. Krzysztofa Superę.

Zaproszonych gości w krótkich przemówieniach powitali: st. bryg. Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach i druh Krzysztof Czułno- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach,  a następnie druh Piotr Szczodrowski – Naczelnik OSP w Rogowie przedstawił historię jednostki OSP w Rogowie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń strażakom, którzy przyczynili się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Wyróżnieni zostali:

„Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

 1. st. ogn. Mariusz Ferdzyn,
 2. druh Mariusz Czajkowski,
 3. druh Krzysztof Czajkowski,
 4. druh Daniel Czułno.

„Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

 1. mł. kpt. Waldemar Rutkowski,
 2. mł. ogn. Robert Łapka,
 3. sekc. Marcin Kierner,
 4. sekc. Damian Mospinek.

„Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujące osoby :

 1. mł. asp. Paweł Łęczycki,
 2. mł. ogn. Borys Środa,
 3. druh Dominik Przybylski,
 4. druh Jan Chrzan,
 5. druh Damian Witczak,
 6. druh Sebastian Malesa.

„Odznaką Strażaka Wzorowego”:

 1. druh Kamil Chrzan,
 2. druh Michał Kowalik,
 3. druh Michał Przybylski,
 4. druh Karol Cuchra.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach:

– stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi Piotrowi Burdce

 1. stopień ogniomistrza:
 • mł. ogn. Tomaszowi Wojdalowi,
 • mł. ogn. Krzysztofowi Trzewikowskiemu,
 • mł. ogn. Krzysztofowi Sobieszkodzie,
 • mł. ogn. Marcinowi Pawłowiczowi,
 • mł. ogn. Bogdanowi Banaszkiewiczowi,
 1. stopień młodszego ogniomistrza:
 • st. sekc. Krzysztofowi Bogdańskiemu,
 1. stopień starszego sekcyjnego:
 • sekc. Bartłomiejowi Jastrzębskiemu,
 • sekc. Marcinowi Kiernerowi,
 • sekc. Damianowi Mospinkowi.

W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie złożył asp. Piotr Burdka.

Po odznaczeniach i medalach głos zabrali zaproszeni goście życząc braci strażackiej dalszych sukcesów w służbie i pracy. Po okolicznościowych przemówieniach dh Krzysztof Czułno  zaprosił wszystkich zebranych na strażacki poczęstunek do sali OSP w Rogowie.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Przecławia.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

Rogów, dnia 16 maja 2015 r.