22 sierpnia br. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego Jednostkom OSP z terenu powiatu brzezińskiego, zakupionego dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości. W uroczystościach brali udział:

– Pan Mikołaj Pawlak, Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości;

– dh Krzysztof Czułno, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego;

– dh Leszek Jarząb, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach;

– ks kanonik Marek Balcerak, Dziekan Dekanatu Brzezińskiego;

– Pan Edmund Kotecki, Starosta Brzeziński;

– Pan Marcin Pluta, Burmisrz Miasta Brzeziny;

– Pani Barbara Hojnacka, Wójt Gminy Brzeziny;

– Pan Arkadiusz Garnys, Zastępca Wójta Gminy Dmosin;

– Pani Anna Szeligowska, Wójt Gminy Jeżów;

– Pan Daniel Kołada, Wójt Gminy Rogów;

– strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Po raz pierwszy Gminy z terenu powiatu brzezińskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 99% na zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania dla gmin z terenu powiatu brzezińskiego wyniosła 231 tyś zł., środki te zostały przydzielone dla 15 jednostek OSP spośród 26 działających na terenie powiatu. Zgodnie z założeniami dysponenta funduszu środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia przede wszystkim do ratownictwa medycznego i drogowego.

Szczególnie dziękujemy Panu Dyrektorowi Mikołajowi Pawlakowi za osobiste zaangażowanie się w zakresie podpisywania umów i pozytywną ocenę wniosków oraz Panu Waldemarowi Budzie za okazane wsparcie. Kierujemy również wielkie słowa uznania do samorządów lokalnych za zaangażowanie w procesie przygotowywania wniosków i sprawne przeprowadzenie procedur zakupu sprzętu, który będzie dobrze służył jednostkom OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, mających na celu ratowanie zdrowia, życia, mienia i środowiska naturalnego.

st. bryg. Dariusz Guzek

Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach

 

Zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP Brzeziny