W dniu 8 kwietnia 2015 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul.Reformackiej 9 odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Jarosława Tomaszewskiego, jego Zastępcy bryg. Dariusza Guzka z Panem Piotrem Haraszkiewiczem przedstawicielem Konsorcjum „EKO-BUD” i „DOM-TER” . W trakcie spotkania podpisano z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu publicznego nieograniczonego umowę na realizacją zadania pt.: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach ul. Waryńskiego VIII etap oraz umowę z biurem PAMAR reprezentowaną przez inż.Krzysztofa Hemka na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Tradycyjnie gościem honorowym tak ważnego wydarzenia jak rozpoczęcie kolejnego etapu budowy nowej strażnicy był Starosta Brzeziński p. Edmund Kotecki. Planowany termin zakończenia w/w. zadania przewidywany jest na 30 października br.

20.01.2015 014a20.01.2015 006a20.01.2015 028a