W dniu 23 lutego 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzezinach, w którym oprócz członków uczestniczył również st. bryg. Dariusz Guzek komendant powiatowy PSP w Brzezinach.

Zarząd Koła pozostał w składzie niezmienionym:

Marek  Świerczyński – prezes zarządu

Adam Gzowski – wiceprezes zarządu

Marian Plewka – sekretarz

Teresa Rutkowska – skarbnik

Anna Wachowiec – członek zarządu

Edward Kacprzyk – członek zarządu

Tadeusz Sobieszkoda – członek zarządu

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano:

Sławomir Guzicki – przewodniczący

Stanisław Swaczyna – sekretarz

Kazimierz Pawłowicz – członek

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze przebiegło zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad i zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach