W dniu 7 lutego 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
w Brzezinach, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie oraz zaproszeni goście w osobach bryg. Dariusza Guzka Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Brzezinach oraz Ireneusza Mańko Prezesa Zarządu ZEiR Poż. RP Województwa Łódzkiego. Zebraniu przewodniczył kol. Roman Wargoś. Wybrano nowy zarząd w skład którego weszli:

Marek  Świerczyński – Prezes Zarządu

Adam Gzowski – Wiceprezes Zarządu

Marian Plewka – Sekretarz

Teresa Rutkowska – Skarbnik

Anna Wachowiec – Członek Zarządu

Edward Kacprzyk – Członek Zarządu

Tadeusz Sobieszkoda – Członek Zarządu

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano:

Sławomir Guzicki – Przewodniczący

Stanisław Swaczyna – Sekretarz

Kazimierz Pawłowicz – Członek

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze przebiegło zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad i zakończyło się słodkim poczęstunkiem.