2 marca 2019 roku Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach wizytował komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz z łódzkim komendantem wojewódzkim PSP w Łodzi st. bryg. Jarosławem Wlazłowskim. Wizytacja rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu PSP przez komendanta powiatowego PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusza Guzka. Komendant główny PSP zapoznał się z warunkami pracy i służby w brzezińskiej komendzie, spotkał się ze strażakami Jednostki Ratowniczo Gaśniczej pełniącymi tego dnia służbę. Gen. brygadier Leszek Suski przekazał zmianie służbowej informacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń funkcjonariuszy w 2019 roku, zakupów sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla PSP w ramach projektu modernizacji służb mundurowych, omówił główne działania kierownictwa PSP w 2019 r. Docenił brzezińskich strażaków i podziękował za włożoną pracę w utrzymanie sprzętu, pomieszczeń i ogólną sprawność JRG.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP Brzeziny