4 kwietnia 2019 roku na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Grodzisk gm. Dmosin powiat brzeziński  odbyły się ćwiczenia zgrywające wydzielonych sił i środków JOP z terenu województwa łódzkiego z zakresu gaszenia pożarów lasów. W ćwiczeniach udział wzięło 12 zastępów – samochodów ratowniczo-gaśniczych, 5 samochodów operacyjnych, jeden zastęp zabezpieczenia medycznego ćwiczeń i blisko 70 strażaków PSP i OSP, funkcjonariusze Policji. Obserwatorami ćwiczeń byli między innymi zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski oraz zastępca wójta Gminy Dmosin Pan Arkadiusz Garnys. Założenia do ćwiczeń: na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Grodzisk doszło do pożaru poszycia leśnego lasu sosnowego na powierzchni około 3 ha. Z uwagi na wysoką temperaturę  wilgotność ściółki w lesie jest bardzo niska, skutkiem czego pożar szybko się rozprzestrzenia. Konieczne będzie zorganizowanie dostarczania wody na dużą odległość poprzez system mieszany (przepompowywanie i dowożenie) oraz budowa stanowiska wodnego. Punkt czerpania wody oddalony od miejsca pożaru o ok 400 metrów. Siły i środki niewystarczające. W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych jeden ze strażaków skręca staw skokowy, podjęta zostaje ewakuacja z miejsca zdarzenia poza strefę zagrożenia przy pomocy noszy typu deska, następnie poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i przekazano poszkodowanego aplikacyjnie Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

Ćwiczenia  pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań ratowniczo-gaśniczych dotyczących gaszenia pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia możliwości: dojazdu samochodów ratowniczo-gaśniczych do wybranych miejsc na terenie nadleśnictwa, organizacji i budowy punktów czerpania wody, organizacji dostarczania wody na duże odległości, sprawdzenia systemu łączności oraz poprawę poziomu wyszkolenia ratowników. Ćwiczenia zakończyły się wspólnym posiłkiem regeneracyjnym zorganizowanym przez wójta Gminy Dmosin.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tegorocznych ćwiczeń:

– wydziałowi operacyjnemu Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi;

– wydziałowi informatyki i łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi;

– Pani Danucie Supera wójtowi Gminy Dmosin;

– Panu Arkadiuszowi Garnysowi zastępcy wójta Gminy Dmosin;

– strażakom z OSP w Dmosinie z dh Bogusławem Dębskim na czele.

Opracowanie i zdjęcia: mł. asp. Bogdan Banaszkiewicz