19 maja 2018 r. na terenie Hali EXPO w Łodzi miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji Wojewódzkich Obchodów Dania Strażaka. Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia strażakom, którzy przyczynili się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, a nowo przyjęci w szeregi Państwowej Straży Pożarnej strażacy złożyli uroczyste ślubowanie.

Wśród wyróżnionych i składających ślubowanie byli również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „ Brązowym Krzyżem Zasługi”:

– mł. bryg. Mariusza Kaczmarskiego,

Prezydent Rzeczypospolitej  Polskiej odznaczył „Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę”:

– st. ogn. Sławomira Grzelaka,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

– asp. Tomaszowi Kłosińskiemu,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2018 r.:

– stopień starszego brygadiera – brygadierowi Dariuszowi Guzkowi,

– stopień młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi Emilowi Deka.

Ślubowanie złożyli:

– str. Mateusz Burzyński,

– str. Maciej Kaczmarek.

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz w życiu prywatnym.

Opracowanie: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach