17 listopada 2017 r. bryg. Dariusz Guzek  komendant powiatowy PSP w Brzezinach wraz ze zmianą służbową uczestniczyli w Wojskowym Ślubowaniu, które  złożyli uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.  Uczniowie ślubowali miłość ojczyźnie zgodnie z elementami ceremoniału wojskowego. W czasie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, wysłuchano spektaklu muzyczno-słownego przygotowanego przez uczniów LO, 25. Batalion Logistyczny przygotował prezentację dot. działalności 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jedną z wielu atrakcji była również wystawa białej broni, piknik żołnierski oraz prezentacja sprzętu ratowniczo gaśniczego przygotowana przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Opracowanie i zdjęcia: Barbara Zdziarska KP PSP w Brzezinach