W dniu 24.02.2014 roku o godzinie 12:05 Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach otrzymał zgłoszenie z którego wynikało, iż w budynku wielorodzinnym w Brzezinach na ul. Kościuszki w jednym z mieszkać czuć gaz propan-butan.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Brzeziny, KDR wykonując rozpoznanie stwierdził:

 • na klatce schodowej wyczuwalny jest zapach gazu propan – butan,
 • gaz ulatnia się z zamkniętego lokalu mieszkalnego położonego na poddaszu budynku wielorodzinnego,
 • brak informacji o osobach poszkodowanych.
 • Przyjęty zamiar taktyczny przez KDR:
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • otwarcie drzwi lokalu mieszkalnego,
 • ustalenie źródła emisji gazu,
  sprawdzenie lokalu mieszkalnego pod kontem ewentualnych osób poszkodowanych,
 • wykonanie pomiarów przy użyciu detektora wielogazowego
 • przewietrzenie lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej.
 • Realizacja przyjętego zamiaru taktycznego

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ratownicy po nie przynoszącej rezultatu próbie kontaktu z ewentualnymi użytkownikami lokalu mieszkalnego (pukanie do drzwi , nawoływanie) przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego otworzyli drzwi wejściowe w/w lokalu.

We wnętrzu lokalu mieszkalnego ratownicy zlokalizowali kuchnię gazową zasilaną gazem propan – butan z butli 11kg (zawór butli został zakręcony przez ratowników). W tym samym czasie ratownicy przeszukali wszystkie pomieszczenia mieszkania nie stwierdzając w jego wnętrzu osób poszkodowanych. Przy użyciu detektora wielo-gazowego wykonano pomiary w lokalu mieszkalnym i na klatce schodowej – urządzenie nie wskazało zagrożenia mimo wyczuwalnego zapachu gazu propan butan. Biorąc pod uwagę powyższe w celu pozbycia się specyficznego zapachu gazu przewietrzono klatkę schodową oraz lokal mieszkalny. Po przewietrzeniu ratownicy wykonali kolejne pomiary. Przyrządy miernicze nie wykazały zagrożenia.

 W działaniach ratowniczych udział brały:

 • zastęp GBA z JRG Brzeziny,
 • zastęp GCBA z JRG Brzeziny,
 • zastęp SHD z JRG Brzeziny.