W dniu 19.03.2012 roku, o godzinie 20:55 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach poinformował Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Brzezinach, że w miejscowości Rogów ul. Leśna funkcjonariusze Policji podczas wykonywania czynności służbowych, stwierdzili, że w jednym z pomieszczeń mieszkalnych budynku wielorodzinnego wyczuwalny jest intensywny zapach gazu.

Po dojeździe do miejsca zdarzenia zastępów z OSP Rogów i JRG Brzeziny, ratownicy stwierdzili że w związku z brakiem kontroli nad butlą z gazem (otwarty zawór) nastąpił wyciek gazu propan – butan. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu zaworu butli z gazem ( butla znajdowała się na zewnątrz budynku, uprzednio wyniesiona przez jednego z mieszkańców) oraz przewietrzeniu pomieszczeń lokalu mieszkalnego w którym wyczuwalny był zapach gazu. Przed przybyciem ZRM ratownicy z OSP Rogów udzielili osobie poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy polegającej na zastosowaniu wsparcia psychicznego oraz tlenoterapii 100% tlenem. W/w osoba przebywała w pomieszczeniu w który wyczuwalny był zapach gazu.

W działaniach udział brały zastępy z JRG Brzeziny, OSP Rogów oraz patrol Policji i ZRM.