W dniu 28.01.2020 roku o godz.08:22 do SK KP PSP w Brzezinach wpłynęło zgłoszenie z CPR Łódź.
Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, że w miejscowości Dąbrowa Mszadelska, gm. Dmosin na drodze wojewódzkiej 704 doszło do wypadku drogowego z udziałem jednego samochodu osobowego. Jedna osoba poszkodowana, zakleszczona w pojeździe po uderzeniu w drzewo.

W chwili dojazdu zastępów z JRG Brzeziny do miejsca zdarzenia KDR wykonując rozpoznanie stwierdził:

– zdarzenie ma miejsce na DW 704 17,5 km w m. Dąbrowa Mszadelska gm. Dmosin;
– ZRM i Policja na miejscu;
– uszkodzony samochód osobowy marki Suzuki znajduje się w rowie drogi, w pozycji na boku;
– osoba kierująca pojazdem przebywa wewnątrz z brakiem dostępu, przytomna, pod opieką ZRM;
– zablokowany jeden pas ruchu (ruch wahadłowy);
– śliska nawierzchnia drogi (opady marznącego deszczu);
– siły i środki wystarczające,

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Ratownicy odłączyli klemy akumulatora i zakręcili zawór instalacji LPG w uszkodzonym pojeździe. Następnie przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanej kobiety będącej pod opieką ZRM. Podczas wykonywania dostępu ratownicy usunęli drzewo, które utrudniało czynności ratownicze. Po wykonaniu dostępu na polecenie KMDR ratownicy wraz z ratownikami medycznymi wydobyli poszkodowaną na noszach typu „deska”. Po przebadaniu poszkodowanej przez ratownika medycznego o godz.09:19 osoba ta została zabrana do szpitala. Pojazd poza pasem jezdni nie stwarza zagrożenia. Dalsze działania prowadzili funkcjonariusze Policji.