SK KP PSP o zdarzeniu poinformował operator nr 24 z CPR Łódź. z informacji osoby zgłaszającej wynikało, iż miał miejsce wypadek samochodu osobowego z ciężarowym na drodze krajowej nr 72 w miejscowości Jeżów. Zgłaszający poinformował, iż nie ma informacji o osobach poszkodowanych oraz że Policja i ZRM zostały powiadomione. Dyspozytor SK KP PSP w Brzezinach poinformował o zaistniałym zdarzeniu Zarządcę drogi. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobie poszkodowanej kpp polegającej na: wsparciu psychicznym, tlenoterapii, stabilizacji odcinka szyjnego przy pomocy kołnierza ortopedycznego oraz termoizolacji. O godzinie 14:09 osobę poszkodowaną przekazano przybyłemu na miejsce ZRM. O godzinie 14:30 ZRM udał się bez osoby poszkodowanej do szpitala. W tym samym czasie ratownicy odłączyli klemy akumulatora w uszkodzonych pojazdach, kierowali wahadłowo ruchem na DK 72, za pomocą podręcznego sprzętu burzącego usunięto z nawierzchni drogi pozostałości powypadkowe.