Wytyczne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG

I. DZIAŁANIA RATOWNICZE

1. Zabezpieczenie ochronne.

Zabezpieczenie członków OSP przy działaniach niezwiązanych z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, ale związanych z bezpośrednim kontaktem ratowników z osobami poszkodowanymi – podczas wykonywania medycznych działań ratowniczych:

– ubranie specjalne – komplet;
– środki ochrony indywidualnej:
– rękawiczki nitrylowe;
– maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
– okulary I gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
– środki dezynfekcyjne;
– worki na odpady medyczne (czerwone).

2. Zasady postępowania

Działania realizowane są zgodnie z obowiązującą taktyką działań ratowniczych z uwzględnieniem możliwości danej jednostki OSP. Bezwzględnie przy każdym kontakcie z poszkodowanym należy stosować środki ochrony indywiualnej.

II. DZIAŁANIA POMOCNICZE

1. Zabezpieczenie ochronne

a) Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19:

– ubranie specjalne – komplet;
– środki ochrony indywidualnej:
– rękawiczki nitrylowe;
– maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);
– okulary I gogle ochronne (wielokrotnego użytku);
– środki dezynfekcyjne;
– worki na odpady (czerwone).

b) Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanychz bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVI D-19.

– ubranie kategorii III typ 3B lub 4B;
– środki ochrony indywidualnej:
– rękawiczki nitrylowe;
– maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3;
– okulary I gogle;
– środki dezynfekcyjne;
– worki na odpady (czerwone).

2. Zasady postępowania

Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone koronawirusem COVID-19).

Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być zabezpieczeni w wyposażenie opisane w części II, pkt. 1.a. Zakres realizowanych czynności powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie. Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek oraz okularów ochronnych.

Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba).

W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą /osobami poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ 3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 lub FFP3.

O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę, a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary/ gogle oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego użycia (dot. ubrań Tychem F).

W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny.

 

Wytyczne dla OSP w związku z COVID-19