W dniu 25.07.2015 roku Dyżurny Operacyjny SK KP PSP w Brzezinach został poinformowany przez mieszkankę miejscowości Rogów, że wskutek braku energii elektrycznej dochodzi do rozładowania się baterii w respiratorze podtrzymującym czynności życiowe jej syna.
W chwili dojazdu zastępu OSP Rogów do miejsca zdarzenia KDR ustalił:
– brak energii elektrycznej,
– możliwość rozładowania się baterii respiratora.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podłączeniu respiratora do agregatu prądotwórczego w celu naładowania jego baterii. Ratownicy prowadzili działania do momentu włączenia zasilania w sieci elektrycznej.