W dniu 20 października 2017 r. zakończyło się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Egzamin odbył się w siedzibie jednostki OSP Jordanów, do której zaprosił nas druh prezes Krystian Wojtyś i druh Leszek Jarząb. Na czterdziestu kursantów rozpoczynających szkolenie do końca dotrwało trzydziestu czterech. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku nowymi  zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych druhowie kończąc ten kurs oprócz szkolenia podstawowego nabyli również uprawnienia szkolenia ratownictwa technicznego, wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych.
Po zakończeniu egzaminu kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia , które wręczyli komendant powiatowy PSP w Brzezinach  bryg. Dariusz Guzek wraz z Prezesem  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach druhem Leszkiem Jarząbem.