Dyżurny SK KP PSP w Brzezinach w dn.08.04.2013 r., o godz. 11:28 przyjął zgłoszenie o zalanej piwnicy w budynku jednorodzinnym w Brzezinach przy ul. Wesołej 1.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia KDR potwierdził informacje osoby zgłaszającej.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy  pompy szlamowej wypompowano wodę z piwnicy do  przydrożnego rowu.