W dniu 14.07.2014 w Brzezinach na miejskim stawie tzw. Probek doszło do zanieczyszczenia wody substancją ropopochodną. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR ustalił że substancja ropopochodna zgromadziła się u ujścia do rzeki Mrożycy oraz że plama ma ok. 20 m2 i nie wykazuje agresywności wobec organizmów żywych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przy użyciu łodzi wiosłowej i rękawa sorpcyjnego ograniczono rozprzestrzenianie się filmu ropopochodnego. Następnie sorbent EKOPERL 66 rozsypano na powierzchnie wody, a po jej związaniu z substancją ropopochodną zebrano w kuwety. Zebrano ok. 5 litrów substancji wymieszanej z wodą , którą przewieziono do utylizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków.

W działaniach ratowniczych brały udział :

  •  SLRR z JRG Brzeziny
  •  GBA z JRG Brzeziny
  •  SLRt z JRG Brzeziny
  •  Łódź wiosłowa z JRG Brzeziny