W dniu 21-05-2013 r. w miejscowości Brzeziny ul. Reymonta miał miejsce pożar altany letniskowej. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek altany. Następnie przeszukano budynek pod kątem ewentualnych osób poszkodowanych, których nie stwierdzono. Na miejscu obecne były dwa zastępy straży z JRG Brzeziny i jeden zastęp z OSP Brzeziny.

W dniu 21-05-2013 r. w miejscowości Brzeziny ul. Kościuszki 21 miało miejsce zanieczyszczenie cieku wodnego pigmentem do farb. Po dojeździe do miejsca zdarzenia KDR potwierdził, iż rzeką Mrożycą płynie niezidentyfikowana substancja. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ustaleniu wraz z funkcjonariuszami KPP w Brzezinach źródła skąd wydostawała się w/w substancja. Źródłem wydobywania się nieokreślonej substancji była mieszalnia farb zlokalizowana na ulicy Kościuszki; właściciel mieszalni przepłukiwał pojemniki, w których wcześniej składowany był pigment używany jako składnik farb emulsyjnych. Następnie nieczystości wylewał do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na posesji, która odprowadzała zanieczyszczoną wodę bezpośrednio do cieku (rzeka Mrożyca). KDR za pośrednictwem SK PSP Brzeziny zadysponował na miejsce zastęp ratownictwa chemicznego z JRG 4 Łódź w celu pobrania próbek, ustaleniu składu chemicznego wymienionego pigmentu oraz ewentualnemu wykluczeniu zagrożenia, ze strony powyższej substancji, dla środowiska naturalnego.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępu ratownictwa chemicznego z JRG 4 Łódź, ratownicy pobrali próbki bezpośrednio z przepłukiwanych pojemników i przy użyciu specjalistycznych urządzeń: FEST DEFENDER, MOBILE – IR, STRET LAB wykluczyli zagrożenie dla środowiska wodnego, do którego przeniknął pigment do farb. W następnej kolejności próbki zostały pobrane z rzeki: w miejscowości Dąbrówka oraz na wysokości oczyszczalni ścieków w Brzezinach – poddano je badaniu – w/w urządzenia specjalistyczne również nie wykazały zagrożenia dla środowiska wodnego. Na miejscu obecne były trzy zastępy straży z JRG Brzeziny i jeden zastęp z JRG Łódź 4.