W minionym tygodniu tj. od dn. 22.10.2012 r. do 29.10.2012 r. strażacy z JRG Brzeziny oraz jednostek OSP z terenu powiatu wyjeżdżali do zdarzeń 12 razy. 5 interwencji związanych było ze złamanymi konarami drzew i drzewami , które blokowały drogi. Konary i drzewa złamały się pod ciężarem mokrego śniegu, 5 kolizji drogowych, 1 interwencja do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym mieszkańcy wyczuwali zapach gazu oraz 1 interwencja do usunięcia rozlanej farby z jezdni.