W minionym tygodniu tj. od dn. 27.08.2012 r. do 02.09.2012 r. strażacy z JRG Brzeziny oraz jednostek OSP z terenu powiatu wyjeżdżali do zdarzeń 20 razy. Większość interwencji to usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych (szerszenie, osy, pszczoły) – 8 zdarzeń;  pożary śmietników i dzikich wysypisk śmieci – 5 zdarzeń; zerwana linia energetyczna – 2 zdarzenia. W dn. 30.08.2012 r. mj. Jeżów ul. Zielona 6 miała miejsce ewakuacja  osoby (mężczyzna) ze słupa energetycznego.