W dniu 26.05.2015 r. o godz. 13:59 do SK KP PSP w Brzezinach wpłynęło zgłoszenie telefonicznie od Operatora CPR . Z informacji osoby zgłaszającej wynikało, iż na autostradzie A2 na 374 km w kierunku Warszawy doszło do przewrócenia się cysterny z gazem. Kierowca w/w pojazdu opuścił auto o własnych siłach.
Pierwsze do miejsca zdarzenia dotarły zastępy z OSP Dmosin. KDR potwierdził informacje osoby zgłaszającej: samochód ciężarowy typu cysterna znajduje się w pozycji do góry kołami w przydrożnym rowie na trasie A 2 kierunek Warszawa. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem podmiotów ratowniczych i nie wymaga opieki medycznej. W pobliżu miejsca zdarzenia brak zabudowań, nie zachodzi potrzeba ewakuacji mieszkańców.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia; oba pasy ruchu na A 2 w kierunku Warszawy zostały zamknięte. Następnie ratownicy podali prąd piany średniej na zbiornik cysterny z gazem i ciągnik siodłowy znajdujące się w przydrożnym rowie. W między czasie strażacy dotarli do kierowcy w/w cysterny, który opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem podmiotów ratowniczych; mężczyzna nie wymagał udzielenia kpp znajdował się w radiowozie (nie wyraził zgody na udzielenie kpp). KDR zdecydował się zadysponować na miejsce zdarzenia ZRM ponieważ kierowca był pod wpływem zdarzenia i mógł nie odczuwać żadnych dolegliwości. Kierujący cysterną po diagnostyce wykonanej na miejscu zdarzenia przez ZRM nie został przetransportowany do placówki medycznej.
W tym samym czasie Policja zorganizowała objazdy dla podróżujących autostradą A2 w kierunku Warszawy.
Ratownicy odczytali nr ONZ przewożonej substancji – gaz ziemny. KDR z JRG Brzeziny będący na miejscu zdarzenia nawiązał kontakt telefoniczny ze specjalistą w zakresie gazu ziemnego. Wspólnie i w porozumieniu ustalano, że dalsze czynności będą polegały na monitorowaniu szczelności cysterny, tzn., obserwowaniu czy na powierzchni zbiornika nie pojawia się charakterystyczny szron i czy wewnątrz zbiornika utrzymuje się stałe ciśnienie 3 bar oraz kontrolowaniu otoczenia cysterny przy użyciu detektora wielogazowego.
Monitorowanie cysterny znajdującej się w przydrożnym rowie trwało do czasu przybycia na miejsce dwóch cystern zastępczych. Potem jedna z przybyłych na miejsce dotłaczała ciśnienie do zbiornika cysterny znajdującej się w rowie, do drugiej zaś był przepompowywany gaz. Cała operacja przebiegała pod nadzorem dwóch specjalistów w zakresie gazu ziemnego, którzy przybyli na miejsce zdarzenia.
Grupa specjalistyczna z JRG nr 10 KM PSP z Warszawy została zadysponowana na podstawie dyspozycji KCKRiOL, natomiast grupy specjalistyczne z KM PSP z Łodzi zostały zadysponowane na podstawie dyspozycji Dyżurnego Operacyjnego Kraju.
Około godz. 21:04 zakończono próbę przepompowywanie gazu do cysterny zastępczej. W następnej kolejności, przy użyciu ciężkich samochodów ratownictwa technicznego i drogowego tzw. Mega City z JRG 4 w Łodzi i z JRG nr 10 w Warszawie oraz samochodu SCDz 40 z JRG nr 10 w Warszawie, przystąpiono do wyciągania i stawiania na koła cysterny znajdującej się w przydrożnym rowie. W tym celu częściowo zdemontowano barierki odgradzające pasy autostrady w obu kierunkach.
Kiedy wydobyto cysternę z rowu i postawiono na kołach od zbiornika został odczepiony uszkodzony ciągnik siodłowy. Następnie została podjęta próba wypompowania pozostałego w cysternie gazu (ok. 70%).
Około godz. 02:34 zakończono przepompowywanie gazu z uszkodzonego zbiornika do cysterny zastępczej. O godzinie 02:46 ruch kołowy w kierunku Poznania na autostradzie A2 został wznowiony.
W trakcie przepompowywania gazu i stawiania cysterny na kołach autostrada A 2 w obu kierunkach była nieprzejezdna. Wjazd na autostradę został zablokowany na węźle w Strykowie oraz Łyszkowicach.
Po zakończeniu działań ratownicy przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego uprzątnęli z pasa drogi pozostałości po zdarzeniu (ziemia naniesiona na pas jezdni w trakcie podnoszenia i ustawiania na kołach uszkodzonej cysterny).
O godz. 03:17 tzw., zestaw, czyli uszkodzony ciągnik siodłowy oraz cysterna zostały odholowane z miejsca zdarzenia przez Pomoc Drogową.
Zastępy z JRG Brzeziny po uprzątnięciu i zmyciu pasa jezdni zakończyły działania i powróciły do bazy.
Około godz. 03:38 ruch kołowy na A 2 w kierunku na Warszawę również został przywrócony.